Till startsidan

Årstämma 2020

Atvexa AB:s årsstämma för räkenskapsåret 1 september – 31 augusti 2018/2019 hölls den 16 januari 2020, kl 15:00 på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan återfinns dokumentation inför och från stämman.

Protokoll

Atvexas Kallelse

Fullmaktsformulär

Uppgifter om föreslagna ledamöter till Atvexas styrelse

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och yttrande inför årsstämma 2020

Styrelsens redovisning av resultatet av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.