Till startsidan

Årstämma 2019

Atvexa AB:s årsstämma för räkenskapsåret 1 september – 31 augusti 2017/2018 hölls den 17 januari 2019, kl 13:00 på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan återfinns dokumentation inför och från stämman.

Protokoll 

Atvexas Kallelse

Atvexas Valberedning

Fullmaktsformulär

Ersattningsutskottets utvärdering

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta

Uppgifter om föreslagna ledamöter till Atvexas styrelse

Valberedningens motiverade yttrande

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.