Till startsidan

Extra bolagsstämma 2019

En extra bolagsstämma i Atvexa AB hölls torsdagen den 18 juli 2019 kl. 11.00 på Brovägen 9 i Stocksund. Nedan återfinns dokumentation från stämman.

Protokoll extra bolagsstämma 2019-07-18

Kommunike från extra bolagsstämma i Atvexa 2019

Kallelse till extra bolagsstämma juli 2019 i Atvexa AB (publ)

Fullmaktsformulär

Kompletterande uppgifter om föreslagen ledamot 

Valberedningens motiverade yttrande

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.