Till startsidan

Ledning

Katarina Sjögren, född 1968

Verkställande direktör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2012.

Utbildning: Ekonomilinjen (med inriktning ekonomisk analys), Lunds Universitet och ledarskapsutbildningar (Utveckling av Grupp och Ledare samt Managementutbildning, Novare).  

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Adisi Consulting AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Vice VD/ekonomi- och finansdirektör i Bolaget.

Innehav i Bolaget: 420 696 B-aktier.

Veronica Hallengren, född 1980

Ekonomi- och finansdirektör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2016.

Utbildning: Ekonomiprogrammet (kandidatexamen), Högskolan i Gävle, Mäklarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Övriga pågående uppdrag: Inget.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Competens Utbildning Sverige AB, Competens Svetsutbildning Sverige AB, Competens Holding AB och Competens Arbetsmarknad Sverige AB samt ekonomichef för Competensgruppen, business controller för Iris Sverige AB och koncerncontroller för Miroi AB.

Innehav i Bolaget: 600 B-aktier 

Anna-Karin Olsson, född 1973

Ledarskaps- och utvecklingsdirektör samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2017.

Utbildning: Systemadministration och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Pedagogik och metodik (Idrott och Hälsa), Linnéuniversitetet, UGL (Utveckling av grupp och ledare), Gällöfsta Ledarskap, VUL (verksamhetsutvecklande ledarskap), IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Stockholms Handbollförbund samt Styrelseledamot i Boo KFUM – badmintonsektion.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verksamhetschef och adjungerad styrelseledamot i Stockholms Handbollförbund, Regionchef och medlem i ledningsgruppen i Hemfrid AB samt Senior Advisor i Skura AB.

Innehav i Bolaget: 600 B-aktier

Katarina Hedberg, född 1976

Kommunikationsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, Professionellt styrelsearbete, Michaël Berglund Board Value, Det Personliga Uttrycket, Ledarstudion, Chef för chefer, Chefshuset samt ledarskapsutbildningar inom Scouternas folkhögskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Scouternas folkhögskola.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Generalsekreterare för Scouterna i Sverige och adjungerad till Scouternas styrelse, Verkställande ledamot i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap samt Styrelseledamot i Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Innehav i Bolaget: -

Angelica Hedin, född 1970

Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Utbildning: Idrottslärarexamen, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Rektorsexamen, Uppsala Universitet, Rektorslyftet, Uppsala Universitet, certifierad utbildare inom Visible Learning, personlig tränare. Flertalet kurser inom ledarskap och digitalisering.
Övriga pågående uppdrag: 
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:
 Affärsområdeschef Skola i Caperio AB, Sverigechef Bonnier Education, Styrelseledamot i Atvexa AB (2017-2019), Styrelseledamot i Läromedelsföretagen (2016-2019)
Innehav i Bolaget: -

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.