Till startsidan

Styrelse

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ledamöter valda vid årsstämma den 16 januari 2020 för tiden fram till nästa stämma.

I enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska majoriteten av styrelsens stämmovalda ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Detta krav gäller inte arbetstagarrepresentanter. Enligt Koden ska även två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

I nedanstående tabell anges Bolagets styrelseledamöter, deras befattning, deras födelseår, året de först valdes in i styrelsen, huruvida de anses vara oberoende i förhållande till dels Bolaget och dess ledning och dels Bolagets större aktieägare samt aktieinnehav i Bolaget.

NamnFödelseårStyrelse-
ledamot sedan
BefattningOberoende i
förhållande till
Bolaget och dess ledning
Oberoende i
förhållande till
Bolagets större aktieägare1
Innehav i Bolaget
Sara Karlin19722017OrdförandeNejJa804 896 B-aktier
Lars Brune19552009LedamotJaNej3 241 496 A-aktier och 564 000 B-aktier2
Cecilia Daun Wennborg19632013LedamotJaJa114 297 B-aktier
Trond Ingvaldsen19712019LedamotJaJa446 960 B-aktier3
Peter Weiderman19592009LedamotJaNej3 241 496 A-aktier och 700 000 B-aktier4
Gunilla Öhman19592019LedamotJaJaInget

1) Med ”större aktieägare” avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av aktierna, andelarna eller rösterna i ett annat företag anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare företagets ägande i andra företag.

2) Ägandet sker genom Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna. 

3) Ägandet sker genom Fem T AS, i vilket Trond Ingvaldsen äger 50 procent av aktierna och rösterna.

4) Ägandet sker genom Alteria Holding AB, som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman. 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.