Till startsidan

Ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs normalt på årsstämma. Vid årsstämma den 17 januari 2019 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 61 500 kronor per styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att ytterligare arvode om 61 500 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Vid en extra bolagsstämma den 18 juli 2019 valdes Gunilla Öhman in som styrelseledamot i Atvexas styrelse. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till Gunilla Öhman för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 150 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Gunilla Öhmans arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Under perioden från årsstämman den 17 januari 2019 intill nästkommande årsstämma uppgår ersättningen till per styrelseledamot enligt tabellen nedan.

NamnBefattningErsättning (TSEK)
Sara KarlinOrdförande123
Lars BruneLedamot61,5
Cecilia Daun WennborgLedamot123
Peter WeidermanLedamot123
Gunilla ÖhmanLedamot150
Trond IngvaldsenLedamot61,5

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.