Till startsidan

Ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs normalt på årsstämma. Vid årsstämma den 10 november 2017 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 60 000 SEK till respektive ledamot för tiden intill nästa årsstämma. För styrelsens ordförande beslutades att ett extra arvode om 60 000 SEK ska utgå. För ledamot i styrelsens utskott (Ersättnings- och investeringskommittén), inklusive dess ordförande, beslutades på årsstämman att extra arvode ska utgå med totalt 60 000 SEK, det vill säga i nuläget 30 000 SEK per ledamot i utskottet.
Under perioden från föregående årsstämma (den 10 november 2017) intill nästkommande årsstämma beräknas således den totala ersättningen till styrelseledamöter uppgå till 420 000 SEK, fördelat enligt tabellen nedan.

NamnBefattningErsättning (TSEK)
Sara Karlin1Ordförande120
Lars BruneLedamot60
Cecilia Daun WennborgLedamot90
Angelica Hedin2Ledamot60
Peter WeidermanLedamot90
Totalt 420


1) Sara Karlin valdes in i styrelsen vid extra bolagsstämma den 5 maj 2017. Då Sara Karlin numera är arbetande styrelseordförande i Atvexa erhåller hon även ersättning i form av lön. Enligt villkor i Sara Karlins anställningsavtal ska eventuellt utbetalt styrelsearvode betalas tillbaka alternativt dras av på lönen. 

2 )Angelica Hedin valdes in i Atvexas styrelse vid extra bolagsstämma den 5 maj 2017.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.