Till startsidan

Ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs normalt på årsstämma.

Beslöts att styrelsearvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 75 000 kronor (grundarvode) till vardera av Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman samt med 150 000 kronor (grundarvode) till vardera av Cecilia Daun Wennborg, Trond Ingvaldsen och Gunilla Öhman. Vidare ska ytterligare ett grundarvode utgå till styrelsens ordförande samt ytterligare ett halvt grundarvode vardera till de ledamöter som deltar i utskottsarbete (noterades att Peter Weiderman avstår arvode för utskottsarbete).

Under perioden från årsstämman den 16 januari 2020 intill nästkommande årsstämma uppgår ersättningen per styrelseledamot enligt tabellen nedan.

NamnBefattningErsättning (TSEK)
Sara KarlinOrdförande187,5
Lars BruneLedamot75
Cecilia Daun WennborgLedamot300
Peter WeidermanLedamot75
Gunilla ÖhmanLedamot225
Trond IngvaldsenLedamot150

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.