Till startsidan

Ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs normalt på årsstämma. Vid årsstämma den 17 januari 2019 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 61 500 kronor per styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att ytterligare arvode om 61 500 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Under perioden från årsstämman den 17 januari 2019 intill nästkommande årsstämma beräknas således den totala ersättningen till styrelseledamöter uppgå till 580,5 SEK, fördelat enligt tabellen nedan.

NamnBefattningErsättning (TSEK)
Sara KarlinOrdförande123
Lars BruneLedamot61,5
Cecilia Daun WennborgLedamot123
Peter WeidermanLedamot123
Gunilla ÖhmanLedamot150
Totalt 580,5

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.