Till startsidan

Styrelsens ledamöter

Sara Karlin, född 1972

Styrelseordförande och ansvarig för förvärv (arbetande styrelseordförande) sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdrag i bolaget: Arbetande styrelseordförande i Bolaget med ansvar för förvärv enligt särskilt anställningsavtal. Adjungerad ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i ViSALiT AB och Friskolornas Riksförbund, styrelsesuppleant i Karlin & Co Stockholm AB och Rolf Rundfelt AB

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör i Bolaget.

Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 804 896 B-aktier

Lars Brune, född 1955

Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Läkarexamen, Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, Svenska Hälsovårdsförvaltning AB, Nötkärnan Vård och Omsorg AB, Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB (även verkställande direktör), Agapantus Vård och Omsorg AB, Säröledens Familjeläkare AB, Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Kortedala Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC AB, Orusthälsan AB, Kavat Vård AB, ledamot i Nötkärnan Bemanning AB, Norpa AB, Familjeläkarna i Långedrag, Munkebäcks Familjeläkare AB, Västra Frölunda Familjeläkare AB samt styrelsesuppleant i Kallhälls Nya Vårdcentral AB. 

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 3 805 496 aktier (3 241 496 A-aktier och 564 000 B-aktier) genom Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna.

Cecilia Daun Wennborg, född 1963

Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén. 

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i ICA Gruppen Aktiebolag, Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB (publ), Oncopeptides AB, Sophiahemmet AB, Hotell Diplomat AB, CDW Konsult AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige och Sophiahemmet Ideell Förening.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Proffice AB, styrelseledamot i Carnegie Fonder AB, Ikano Bank AB (publ), Eniro AB, Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Kvinvest AB, styrelsesuppleant i Johan Wennborg Marketing AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 114 297 B-aktier.

Gunilla Öhman, född 1959

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm 1982.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i Oasmia Pharmaceutical AB (publ). IR-manager i NCAB Group på konsultbasis.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i bland annat AMF Fonder, Hoist Finance och HMS Industrial Networks.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: Inget.

Peter Weiderman, född 1959

Styrelseledamot sedan 2009. Ordförande i Ersättnings- och investeringskommittén.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.

Uppdrag i bolaget: Ordförande i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Atnotera AB och Nolhaga Hem AB, styrelseledamot i Rönnberg & Partners AB, City Office in WTC AB, Fenix Begravning AB, MyClinicalOutcomes Ltd, Alteria Holding AB, Atinvestera i Stockholm AB, MLPW Invest AB, Aktiebolaget Videdals Privatskolor, Montemini Hbg’s Montessoriskola AB, Arelia Invest AB, Center for Translational Research Sweden AB, Global Hand Surgery Clinics AB samt styrelsesuppleant i CTC Clinical Trial Consultants AB och Strategy Diagnostics & Dynamics AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 3 941 496 aktier (3 241 496 A-aktier och 700 000 B-aktier) genom Alteria Holding AB, som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman.

Trond Ingvaldsen, född 1971

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Förskolelärare Högskolan i Hedmark, Hamar. ADB Högskolan i Hedmark.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i BAB Eiendom AS, ULNA AS samt Fem T AS.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör för ULNA Group, BAB Omsorg AS och BII Distriktstjenester ANS.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 446 960 B-aktier genom Fem T AS, som ägs till 50 procent av Trond Ingvaldsen.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.