Till startsidan

Styrelsens ledamöter

Sara Karlin, född 1972

Styrelseordförande och ansvarig för förvärv (arbetande styrelseordförande) sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i ViSALiT AB och Friskolornas Riksförbund, styrelsesuppleant i Karlin & Co Stockholm AB och Rolf Rundfelt AB

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör i Bolaget.

Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 1 041 696 B-aktier

Lars Brune, född 1955

Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Läkarexamen, Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, Svenska Hälsovårdsförvaltning AB, Nötkärnan Vård och Omsorg AB, Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB (även verkställande direktör), Agapantus Vård och Omsorg AB, Säröledens Familjeläkare AB, Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Kortedala Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC AB, Orusthälsan AB, Kavat Vård AB, ledamot i Nötkärnan Bemanning AB, Norpa AB, Familjeläkarna i Långedrag, Munkebäcks Familjeläkare AB, Västra Frölunda Familjeläkare AB samt styrelsesuppleant i Kallhälls Nya Vårdcentral AB. 

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 3 941 496 aktier (3 708 720 A-aktier och 232 776 B-aktier) genom Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna.

Cecilia Daun Wennborg, född 1963

Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén. 

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i ICA Gruppen Aktiebolag, Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB (publ), Oncopeptides AB, Sophiahemmet AB, Hotell Diplomat AB, CDW Konsult AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige och Sophiahemmet Ideell Förening.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Proffice AB, styrelseledamot i Carnegie Fonder AB, Ikano Bank AB (publ), Eniro AB, Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Kvinvest AB, styrelsesuppleant i Johan Wennborg Marketing AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 564 000 B-aktier.

Angelica Hedin, född 1970

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Idrottslärarexamen, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Rektorsexamen, Uppsala Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Redaktionschef hos Bonnier Education.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Regionchef Skola i Caperio AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: Inget.

Peter Weiderman, född 1959

Styrelseledamot sedan 2009. Ordförande i Ersättnings- och investeringskommittén.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Atnotera AB och Nolhaga Hem AB, styrelseledamot i Rönnberg & Partners AB, City Office in WTC AB, Fenix Begravning AB, MyClinicalOutcomes Ltd, Alteria Holding AB, Atinvestera i Stockholm AB, MLPW Invest AB, Aktiebolaget Videdals Privatskolor, Montemini Hbg’s Montessoriskola AB, Arelia Invest AB, Center for Translational Research Sweden AB, Global Hand Surgery Clinics AB samt styrelsesuppleant i CTC Clinical Trial Consultants AB och Strategy Diagnostics & Dynamics AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 3 941 496 aktier (3 708 720 A-aktier och 232 776 B-aktier) genom Alteria Holding AB, som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.