Till startsidan

Aktieinformation

Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.  Därutöver återfinns i högerspalten information om utdelningsmål och certified advisor.

 Aktieägare 2018-12-31

Aktieägare 2018-12-31Aktiekapital, %      Rösträtt, %     A-aktier     B-aktier     Totalt antal aktier
Peter Weiderman, genom Alteria Holding AB, 556774-451036,24% 47,84%3 241 496700 0003 941 496
Lars Brune, genom Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag, 556265-441734,99% 47,64%3 241 496564 0003 805 496
Sara Karlin 8,32% 1,31%0904 896904 896
Humle Småbolagsfond4,60% 0,72%0500 000500 000
Övriga15,84% 2,49%01 723 0001 723 000
Totalt 100% 100%6 482 9924 391 89610 874 888

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.