Till startsidan

Aktieinformation

Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.  Därutöver återfinns i högerspalten information om utdelningsmål och certified advisor.

 Aktieägare 2018-10-30

Aktieägare 2018-12-31Aktiekapital, %      Rösträtt, %     A-aktier     B-aktier     Totalt antal aktier
Alteria Holding AB
genom Peter Weiderman
32,49%46,99%3 241 496700 0003 941 496
Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag,
genom Lars Brune
31,37%46,79%3 241 496564 0003 805 496
Sara Karlin 7,46%1,28%0904 896904 896
Humle Småbolagsfond4,95%0,85%0600 000600 000
Övriga23,73%4,08%02 877 9602 877 960
Totalt 100% 100%6 482 9925 646 85612 129 848

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.