Till startsidan

Aktieinformation

Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.  Därutöver återfinns i högerspalten information om utdelningsmål och certified advisor.

 Aktieägare 2019-12-30

Aktieägare 2018-12-31Aktiekapital, %      Rösträtt, %     A-aktier     B-aktier     Totalt antal aktier
Alteria Holding AB
genom Peter Weiderman
32,49%46,99%3 241 496700 0003 941 496
Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag,
genom Lars Brune
31,37%46,79%3 241 496564 0003 805 496
Sara Karlin 6,64%1,14%0804 896804 896
Humle Småbolagsfond4,95%0,85%0600 000600 000
Övriga24,55%4,23%02 977 9602 977 960
Totalt 100% 100%6 482 9925 646 85612 129 848

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.