Till startsidan

Utdelningsmål

Utdelningspolicy

Det fria kassaflödet avses främst att återinvesteras i verksamheten i syfte att finansiera framtida tillväxt. Vid utrymme kan på sikt överskott komma att delas ut, dock med hänsyn tagen till Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.