Till startsidan

Finansiella mål

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering, men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.

Tillväxt

Intäktstillväxten ska uppgå till 15 procent per år, via såväl organisk tillväxt som via förvärv.

Lönsamhet

Rörelsemarginalen ska över tid uppgå till 5 procent.

Kapitalstruktur

Soliditet om minst 40 procent. 

Utdelningsmål

Utdelningsmål

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.