Till startsidan

Pressmeddelanden

2020-01-16 KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ATVEXA AB (PUBL)

2019-12-20 Atvexa publicerar årsredovisning för 2018/19

2019-12-16 Kallelse till årsstämma 2020 i Atvexa AB (Publ)

2019-10-30 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ september till augusti 2018/2019

2019-07-26 Delårsrapport 1 september 2018 – 31 maj 2019

2019-07-18 Kommuniké från extra bolagsstämma i Atvexa AB (publ)

2019-07-15 Atvexas valberedning inför årsstämma 2020

2019-06-28 Angelica Hedin lämnar Atvexa ABs styrelse och anställs som kvalitetsdirektör samt medlem i Atvexas ledning

2019-06-26 Kallelse till extra bolagsstämma i juli 2019 i Atvexa AB (publ)

2019-04-26 Delårsrapport 1 september 2018 – 28 februari 2019

2019-02-22 Riktad nyemission i Atvexa AB (publ) har registrerats hos Bolagsverket

2019-02-15 Atvexa offentliggör utfallet av den tidigare annonserade riktade nyemissionen och offentliggör avsikten att påbörja förberedelser att söka notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

2019-02-14 Atvexa avser att genomföra en riktad nyemission

2019-02-13 Kvittningsemission i Atvexa AB (publ) har registrerats hos Bolagsverket

2019-02-08 Atvexa AB (Publ) fullföljer förvärvet av ULNA AS

2019-01-25 Delårsrapport 1 september 2018 – 30 november 2018

2019-01-17 Kommuniké från årsstämma i Atvexa AB (publ)

2019-01-11 Uppdatering av pressmeddelande: Kontaktuppgifter till Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar. Valberedningen i Atvexa AB (publ) lägger fram kompletterat förslag till styrelse

2019-01-11 Valberedningen i Atvexa AB (publ) lägger fram kompletterat förslag till styrelse

2018-12-21 Atvexa förvärvar ULNA förskolor i Norge, Sverige och Tyskland samt offentliggör styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande

2018-12-13 Atvexas årsredovisning 2017/18

2018-12-06 Kallelse till årsstämma 2019 i Atvexa AB (Publ)

2018-10-30 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Atvexa AB (publ) September till augusti 2017/2018

2018-07-27 Delårsrapport 1 september 2017 – 31 maj 2018

2018-07-16 Atvexas valberedning inför årsstämma 2019

2018-05-29 Atvexa förvärvar för-, grund- och gymnasieskolan Metapontum

2018-04-27 Delårsrapport 1 september 2017 – 28 februari 2018

2018-01-26 Delårsrapport 1 september 2017 – 30 november 2017

2018-01-12 Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

2017-12-14 Atvexa utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

2017-11-29 Notering av Atvexa på Nasdaq First North

2017-12-13 Första dag för handel i Atvexa-aktien

2017-12-12 Ny ISIN kod

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.