Till startsidan

Om Atvexa

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola, drivet av värderingar, och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

Atvexagruppens verksamhet bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. I gruppen ingår totalt 113 förskolor, 21 skolor och en särskola med sammanlagt ca 12 300 barn och elever och ca 2 800 anställda.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.