Till startsidan

Atvexa-modellen

Redan från starten har vi i Atvexa haft en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma och som vi utrycker i vår vision: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”. Vi drivs av en stark övertygelse att mångfald är bra och att det inte finns en modell som passar alla. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flestas behov att tillmötesgås. 

Våra verksamheter präglas av pedagogisk mångfald under sina respektive lokala, välkända och kvalitetsledande varumärken. Många gånger har verksamheterna byggts upp av starka entreprenörer med en bakgrund som pedagoger från kommunal verksamhet. De har i decennier levt med sina verksamheter och i flertalet fall är de även privat en del av det lokala samhället. En del önskar expandera sina verksamheter, men har inte ekonomiska resurser eller vilja att ta den finansiella risk det innebär, andra önskar lämna över till nya ägare på grund av ålder. För de flesta är en avgörande faktor vid val av nya ägare hur verksamheten kommer att utvecklas och drivas efter en försäljning, vare sig entreprenören och grundaren fortsätter inom verksamheten eller inte.  

I Sverige pågår nu och under många år framåt ett generationsskifte där många drivande personer inom förskola och skola letar efter nya långsiktiga ägare som har förmåga att vidareutveckla verksamheterna inom ramen för den kultur och det koncept som byggts upp. Här spelar Atvexa en viktig roll i att säkerställa fortsatt mångfald inom förskola och skola i Sverige och därmed stödja den idé om mångfald och lokala alternativ som en gång låg bakom friskolereformen. Vi erbjuder välskötta verksamheter att arbeta självständigt, med samma inriktning som tidigare, under samma varumärke och med egen ledning. Vår roll som ägare är att sätta och följa vissa övergripande mål inom kvalitet, ekonomi och strategi samt säkerställa finansiell stabilitet. Vi styr genom våra dotterbolags styrelser men står inte i vägen för den operativa verksamheten. Tonvikten ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. 

Vi tillför även värde genom att skapa forum för ledare och medarbetare från respektive dotterbolag där de kontinuerligt möts för att dela idéer och erfarenheter samt bygga nätverk. Vi är övertygade om att vår utvecklingsorienterade modell som uppmuntrar till samarbete, innovation och bibehållet entreprenörskap skapar mer värde för såväl barn som ägare än en centralstyrd modell. De bästa idéerna utvecklas i verksamheterna och de rätta besluten fattas nära barnen av engagerande medarbetare.

Atvexa har som ambition att fortsätta växa genom förvärv av nya verksamheter, genom organisk tillväxt i våra befintliga verksamheter och genom att våra dotterbolag, med stöd från Atvexas ledning, genomför tilläggsförvärv. Vår tillväxt har huvudsakligen skett genom att överskott i verksamheterna finansierat förvärv. 

Vi tror på en miljö där kvalitet står i första rummet och stabil lönsamhet är ett medel att skapa värde för alla intressenter. 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.