Till startsidan

Historik

2009-2011

Atvexa grundades med ambitionen att bygga en förskole- och skolkoncern genom att förvärva och utveckla små och medelstora förskolor och skolor med unika koncept och starka positioner på sina lokala marknader. Det första förvärvet genomfördes 2009, av TP Förskolor med verksamheter i Täby och Vallentuna. Därefter förvärvades Byängsskolan i Täby (2011), Wåga & Wilja i Järfälla (2011) och Förskolorna Framtidsfolket i Hässelby (2011).  Samtliga nya varumärken blev en del av Atvexa-familjen men drevs som separata enheter med egna ledningar och styrelser.

Under perioden från förvärvstillfället till och med 2017 har TP Förskolor utökat sin verksamhet till Sollentuna, Norrtälje, Uppsala och Stockholm, Byängsskolan till Vallentuna, Wåga & Wilja till Stockholm och Enköping samt Förskolorna Framtidsfolket till Johanneshov och Vällingby. 

2011/2012 anställdes Katarina Sjögren, med lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom tjänste- och servicesektorn, för att tillsammans med grundaren och dåvarande verkställande direktör Sara Karlin ta vidare Bolaget till nästa fas.

2012-2014

2012 arbetade ledning och styrelse fram en mer formell och dokumenterad styrmodell för Koncernen.  Därutöver inleddes ett strukturerat arbete för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan dotterbolagen för att ytterligare öka kvalitet och arbetsmetoder. Tillväxttakten ökade under perioden såväl organiskt som genom förvärv. Atvexa förvärvade under perioden Rälsen i Sollentuna (2012), Montessori i Norrtälje (2012), Engelska Skolan Norr i Stockholm (2013), Skrattegi Förskolor & Utbildning i Vallentuna, Järfälla och Nacka (2013) samt Unike Förskolor i Nacka (2013). Rälsen har därefter utökat sin verksamhet till Solna och Skrattegi Förskolor & Utbildning till Stockholm. 

2015-2017

2015 genomförde styrelse och ledning en strategigenomgång som resulterade i att nya mål sattes upp, inklusive en plan för att ytterligare professionalisera Atvexa. Under perioden därefter genomfördes förvärv av sex nya varumärken; Måbra Förskolor i Upplands Väsby (2016), M3P Förskolor i Tyresö (2016), Södervikskolan i Upplands Väsby (2016), Akers friskola i Österåker (2017), MA Vätterosen i Farsta Strand (2017) och Ängdala Skolor i Vellinge (2017). Dessutom etablerades dotterbolaget Atvexa Fastigheter AB.
Under hela perioden 2009-2017 har merparten av dotterbolagen utökat sina verksamheter lokalt och på nya marknader genom organisk tillväxt eller förvärv av mindre bolag.
2017 utsågs Katarina Sjögren till verkställande direktör medan Sara Karlin övergick i en roll som arbetande styrelseordförande med ansvar för förvärv.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.