Till startsidan

Kvalitetsarbete

Atvexagruppen jobbar kontinuerligt för att leverera högkvalitativ utbildning med en hög grad av pedagogisk mångfald. Vi anser att kvalitetsfokus blir allt viktigare för både offentliga och fristående aktörer inom utbildningssektorn, samt att hög kvalitet i utbildning blir allt viktigare bland alla intressenter. Atvexa kommer därför att fortsätta lägga stort fokus på att det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet bland alla varumärken fortsätter att stärktas.

Atvexa avser även att vidareutveckla och fördjupa de samarbetsinitiativ som finns inom gruppen:

  • Detta sker bland annat genom att det kontinuerligt anordnas inspirationsdagar med inspirerande och aktuella teman för medarbetare inom hela Atvexagruppen. Inspirationsdagarna hålls även för särskilda funktioner, roller och uppdrag för att på så sätt främja kompetensöverföring och skapa ett forum för nätverkande. Under dessa arrangemang medverkar samtliga ur Bolagets ledning.
  • Den kontinuerliga ledarskapsutvecklingen för personer med ledande positioner i dotterbolagen genom att främja deras dialoger om utvecklingsområden, utmaningar, specifika ämnen, inspiration och stöttning av varandra samt dra lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser.
  • Fortsätta säkerställa successionsarbetet genom kontinuerlig uppföljning. 
  • Utveckla det nära arbete inom Atvexagruppen och den öppenhet som genomsyrar verksamheten. Detta säkerställer att varje varumärke kan stötta varandra och växa ur de utmaningar som uppstår.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig. Användarvillkor.